– Dạ, Ly cầm vỉ thuốc uống vội mà không ngần ngại. Nó rất sợ mang thai. Việc một con bé 16 tuổi mang thai thì coi như đời nó chấm dứt. Ông Thắng cũng vậy con bé chắc chắn sẽ phải mang thai nhưng không phải là thời điểm này cũng như là với người này, nó không nằm trong kế hoạch mà ông đã vạch ra cho Ly. Nên việc mua thuốc là điều hiển nhiên.
Lùi xe vào sân nhà:
– Xuống xe chờ ba khoan đã vào nhà.