– Được rồi số 13 mày là tù nhân từ bây giờ. 11h30 phút sáng ngày 13. 06. Mày sẽ được thả vào lúc 11h30 sáng ngày 13. 07. Chúc mày chơi vui vẻ tao sẽ để mày ổn định một lúc với nhà mới trước bữa trưa đầu tiên. Have fun.
– Số 12 đi thôi đến thời gian của mày rồi. Số 12 đang nằm liền bò dậy đi theo sau chú.
Thiệt tình là bây giờ toàn bộ tầm nhìn của tôi là chiếc cống dưới sàn nhà. Tôi không thể nhấc đầu lên được và hai tay tôi vẫn phải thăng bằng để giữ cho ngực tôi tránh xa sàn của lồng.
– Đợi đã chú ơi, chú không thể để cháu lại như thế này được.