– Chưa! Vì em nứng quá nên bảo Tú địt luôn. Thôi chồng đút buồi vào địt tiếp cho em sướng đi. Em thích buồi chồng địt cơ.
– Được rồi vợ dâm của anh. Nào em chổng mông lên để anh địt kiểu chó cho.