– Hihi. Cũng tùy từng giai đoạn mà. Tao cũng có thời ngày chỉ nghĩ đến sex, lúc đó tao cứ tưởng tao bị nghiện sex nặng cơ. Nhưng sau một thời gian thì lại trở về bình thường ngay. Mà nói chung cái bình thường của tao thôi cũng cao hơn hẳn mọi người.
– Mày thì tao biết rồi, khỏi phải nói. Đại dâm nữ chính cống.. kaka..
– Mày cũng không kém đâu con ranh ạ. Thôi đi ăn. Ai lại đứng đây nói chuyện sex bao giờ cơ chứ. May là bọn tây không hiểu tiếng… hehe…