– Anh đút vào đi, em chịu hết nổi rồi, anh Tiến ơi.
Tiến nằm lên người Nhung, để cho nàng dẫn “thằng nhỏ” vào hang nay đã nhầy nhụa dâm thủy. Nhung đạt đến khoái cảm gần như ngay lập tức, khi Tiến bắt đầu nhấp ngày càng mạnh.
– Anh ơi, em sướng, em sướng quá, mạnh nữa đi anh…