Nội dung: Con bé này đúng thực sự là luôn luôn có cái thái độ và hành động như vậy ấy các bạn ạ, con người nó mình biết thừa là nó muốn làm điều gì với mình nó đến với mình tất cả đều là tiền mà thôi và có lẽ chính tiền mới là cái đáng được nó hướng đến thì phải và chính tiền mới là cái đặc biệt khiến cho nó có cảm xúc thèm muốn hay sao ấy, mọi người có suy nghĩ như nào về điều ấy mọi người có cái nhìn sao về những gì mà mình nói đến, tất cả những gì mà mình đã gửi cho các bạn đều là điều hay đúng chứ nhỉ, suy cho cùng thì nó cũng là cái cảm xúc mà một người muốn được có đấy phải không nào