– Thôi đừng trêu tao nữa. Trêu nữa lần sau tao không kể nữa đâu đấy.
– Hihi.. Thế bây giờ mày về luôn với chàng hả?
– Kệ cho nó chờ đi. Tao với mày đi ăn cánh gà KFC cái đã. Đói bụng lắm rồi.
– Uh, đi ăn đi. Tao cũng đói quá. Nhưng tao chỉ khuyên thế này thôi nhé. Chúng mày phải thật cẩn thận đấy. Ông Hùng mà biết là dắt nhau xuống địa ngục hết.– Uh tao biết rồi.