– Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Nước mắt chảy dài trên hai má, nó dùng tay che lồn lại.
– Tay… cất cái tay ra ngay lập tức. Ly run run nó không thể giữ cái tư thế này nữa. Cứt đã ra đến lỗ đít rồi. Nhưng cũng đang rất sợ ba, nó vừa rút tay ra khỏi lồn thì “bép” tiếng vụt chát chúa lại vang lên trong căn phòng vệ sinh chật hẹp.