– Vâng. Nhưng em nói ra anh phải hứa là không gây chuyện với người ta nhé.