Nội dung: Lần đầu được gặp em ấy mình đã có cảm xúc muốn được chơi em ấy rồi, có thể mỗi mình cảm thấy thế hay sao ấy các bạn ạ, vì mình cũng đã tiếp xúc với em ấy rồi nhưng mình thấy em ấy có vẻ tảng lờ những gì mà mình nói đến và chắc hẳn mỗi câu chuyện mà mình nói ra mỗi thứ mà mình muốn được thực hiện nói đến thì mình đã nói cho mọi người hiểu được thứ đó thật sự hấp dẫn đến mức độ nào phải chứ ạ, nếu là các bạn thì các bạn nghĩ sao, hãy nói và cho mình xem những gì mà các bạn muốn tìm kiếm có được không nào các bạn ạ